Erelijst

PC Franeker

1e prijs1995 (koning)
2e prijs1996
3e prijs1998
2e prijs2002
3e prijs2003

Nederlandse Kampioenschappen
Senioren Franeker

3e prijs1993
3e prijs1995
1e prijs1999
1e prijs2000
2e prijs2001
2e prijs2009

Nederlandse Kampioenschappen
Junioren Franeker

3e prijs1990
3e prijs1992
2e prijs1993

Rengersdag Leeuwarden

3e prijs1993
3e prijs1994
3e prijs1997
1e prijs1999 (koning)
2e prijs2000
1e prijs2001 (koning)
1e prijs2002 (koning)
2e prijs2008

Oldehove-partij Leeuwarden

1e prijs1996
3e prijs1998
1e prijs2001
1e prijs2006 (koning)

Eise Eisenga-partij Dronrijp

3e prijs1993
1e prijs1996
1e prijs1997 (koning)
1e prijs1998 (koning)
3e prijs2002
2e prijs2008

Van Aisma Beetgum

3e prijs1994
2e prijs2001
3e prijs2006
2e prijs2007

Masters Heerenveen

2e prijs2001
1e prijs2002 (koning)
3e prijs2003
2e prijs2008

Formatie Top Wedstrijd Berlikum

1e prijs1994 (koning)
3e prijs1995
1e prijs1997 (koning)
1e prijs1999 (koning)

Internationaal kaatstoernooi in Frankrijk in 1998; uitgeroepen tot beste opslager van het toernooi

Internationaal kaatstoernooi in Nederland in 2001; uitgeroepen tot beste speler van het toernooi

Frysk kampioen Jeu de Pelote met het team van Dronrijp in 2011