Erelijst

(Dit betreft alleen de PC en de klassiekers, op overige kaatspartijen heb ik uiteraard ook vele eerste, tweede en derde prijzen gewonnen).

Nederlandse kampioenschappen Junioren te Franeker
 • 3e prijs
 • 3e prijs
 • 2e prijs
Nederlandse Kampioenschappen Senioren
 • 3e prijs
 • 3e prijs
 • 1e prijs
 • 1e prijs
 • 2e prijs
PC te Franeker
 • 1e prijs (koning)
 • 2e prijs
 • 2e prijs
 • 3e prijs
 • 3e prijs
"Eise Eisenga-partij" te Dronrijp
 • 1e prijs
 • 1e prijs (koning)
 • 1e prijs (koning)
 • 3e prijs
"Oldehovepartij" te Leeuwarden
 • 1e prijs (koning)
 • 1e prijs
 • 1e prijs
 • 2e prijs
 • 3e prijs
"Rengersdag" te Leeuwarden
 • 1e prijs
 • 1e prijs
 • 1e prijs
 • 2e prijs
 • 3e prijs
 • 3e prijs
"Formatie Top Wedstrijd" te Berlikum
 • 1e prijs (koning)
 • 1e prijs
"Formatie Top Wedstrijd" te Dokkum
 • 1e prijs
 • 2e prijs
"Masters" te Heerenveen
 • 1e prijs (koning)
 • 3e prijs
"Van Aisma" te Beetgum
 • 2e prijs
 • 3e prijs

Internationale te Frankrijk uitgeroepen tot "opslager" van het toernooi in 1998

Internationale te Nederland uitgeroepen tot "speler" van het toernooi in 2001